Хамали при изхвърляне на кушчини с пръст

След дълго очакване на разрешително за строеж, най-после го получихме.
Доакто чакахме това, направихме голяма грешка, направихме си стената ан бъдещият двор, дори изляхме плочите на гаража и къщата, остана да се вдига с тухли нагоре, да се вдигнат някокло колони. Обаче вътре имаме три огромни купчини с пръст и отпадъци при разкопаването и събарянето на старата ни вила на мястото. Н е замръзнала пръстта чак толкова, че д ане може да с епомръдне, вярно малко по-тежко е, тъй като има замръзнала вода в него, но сега трябва да се махне и това е факта, тъй като от там ще се прави електрификацията на имота, а е добре всичко да с енаправи преди да се е оправило времето и да сме готови да изливаме колоните и пускаме нагоре за покрив. С колички, лопати и кирки ще се изхвърли, след което сте свободни, работата на хамалите е прочистване!