Професионални хамалски услуги, преместване от хамали специалисти, кашони и опаковки от висококачествени материали, съхранение на багаж

Транспорт за преместване

Телефонен контакт с ХАМАЛИ.US

Като начало клиентите се обаждат на телефоните на фирмата ни и осъществяват първоначален контакт с нас. В това обаждане получаваме начална ориентировъчна информация за услугата, от която се нуждае клиентът. Първият въпрос на обаждащия се е -каква ще бъде цената? И следва обяснение от наша страна, че всеки един случай на преместване е различен и безразборното изброяване на вещите за преместване не е достатъчна информация за да се формира комплексната цена на обслужването. Най-разумното решение е да се организира оглед, който да даде дастатъчно информация за формиране на цената.

Ако клиентът не желае да се ангажира с оглед и преместването е елементарно и само на ограничен брой вещи, може след изброяването им да се даде ориентировъчна цена от наша страна с изричната уговорка ,че ако при изпълнението на задачата се появят допълнителни вещи и усложняващи обстоятелства ще настъпи промяна на цената на хамалската и т/или транспортна услуга. В общия случай, след внимателно изслушване искането на клиента, нашата фирма препоръчва безплатен предварителен оглед на място, за да може да се формира точна и адекватна цена за услугата.Определя се деня и часа за огледа в удобно за клиента време.

Оглед от ХАМАЛИ.US

Безплатният оглед на обекта за преместване осигурява на клиентите ни възможнаст да бъдат посетени от компетентно лице от фирмата – консултант, което ще се запознае с действителната ситуация, вещите, мебелите, оборудването и всичко останало, което подлежи на преместване. Много важно е да се прецени кои мебели задължително ще трябва да се разглобяват преди местенето, за да могат да бъдат пренесени с асансьор ( ако има такъв) или по съществуващото стълбище при липса на асансьор. Друго важно нещо е да се прецени дали има деликатни и чупливи неща за пренасяне, които трябва предварително да се опаковат и подготвят за безпроблемно преместване. Това е особено важно за предмети на изкуството, стъклени витрини, огледала. Задължително е и предварителното опаковане на матраците.Препоръчва се използването на стреч-фолио, аеро-фолио, опаковъчни хартии и др. Нашият консултант обръща внимание на всички детайли, които на пръв поглед са безинтересни и маловажни, а всъщност са от голямо значение за преместването.

За по-дребните битови вещи , домакинските предмети и аксесоари, а също и за съдържанието на шкафове и гардероби, нашата фирма осигурява предварително необходимият брой кашони с различни размери, както и здрави чували. По такъв начин в кашоните и чувалите се подреждат дрехи и други вещи и има възможности ,даже е желателно , самите те да се надпишат какво съдържание имат, за да знаят нашите хамали по какъв начин да ги пренасят. Особено внимание изискват стъклените, порцеланови и чупливи предмети, поставени в кашони.

На огледа се уговаря кои подготвителни операции ще бъдат задължение на нашите хамали и кои от тях ще бъдат поети от клиента. Много важно е да се уточни какви опаковъчни материали и кашони ще трябва да бъдат осигурени от фирмата ни за преместването.

В резултат на придобитите впечатления от обекта за преместване, консултантът формира офертна цена за поръчката , която договаря с клиента, а също деня и часа на самото преместване. Разбира се , че ако преместването не е много спешно и бързо, клиентът сам определя кога за него е най- удобно да бъде осъществено преместването за да може фирмата ни да подсигури определения ресурс от хамали, а също и необходимия за превозването камион.

Предварителна подготовка

Всичките подготвителни операции като разглобяване, опаковане, за които има уговорка с клиента, че са наше задължение, се извършват от екипа хамали на обекта, преди самото пренасяне да започне.

Като предварителна подготовка за преместването, но задължително направена от клиента, е осигуряване на адреса на пренасяне на необходимото паркомясто, където нашият автомобил да паркира най-близо до сградата. Хубаво би било ако предварително се помисли от страна на клиента и за паркирането на адреса, където се местят, защото това би облекчило самата процедура.

Почистване от ХАМАЛИ.US

Ако е договорено, екипът на нашата фирма, ангажиран със съответното преместване, може да се постарае да почисти освобождавания обект, да изхвърли останалите отпадъци.

Товарене от ХАМАЛИ.US

Необходимият екип от хамали и автомобилът за транспортиране се появяват на обекта в часа , уговорен предварително. Нашите хамали с опита и рутината, които имат с времето на работата им при нас, се справят организирано и екипно с пренасянето на мебелите и оборудването. Ако е необходимо, се ползват и помощни средства като колани, колички и др., за да стане местенето и товаренето на багажа най- точно и рационално. Нашите хамали с необходимото чувство за отговорност и грижа пренасят вещите на клиента, като целта е да се запази техният вид, качество и естетика. С особена грижа и внимание се отнасят към специфичните чупливи , деликатни и скъпи предмети.

Транспортиране от ХАМАЛИ.US

Нашата фирма разполага с 10 товарни автомобила, повечето снабдени с падащ борд, поддържани в отлично техническо състояние, карани от квалифицирани и опитни шофьори. Винаги сме в състояние да поемеме транспортен курс по всички дестинации в София, страната и чужбина.

Практическият опит на нашите хамали и шофьори е висок и може напълно да се разчита на тях за правилното и подходящо подреждане на вещите и мебелите в транспортните средства, укрепването на предметите, предпазването им от повреди и издраскване. За тази цел се използват допънително помощни средства, опаковъчни материали, както и специални одеяла за изолиране на отделните предмети и мебели един от друг, за да се предпазят от увреждания.

Разтоварване

Разтоварването на новия адрес протича организирано и спокойно , без напрежение и излишни действия, тъй като се изпълнява от професионалисти – хамали.

Заключителна фаза на преместването

На новия адрес на преместване, нашите момчета с необходимото внимание и отговорност пренасят, разопаковат, монтират и подреждат съответните мебели и обзавеждане, като се стараят да осигуряват необходимата стройна организация , ред и спокойствие при изпълнение на работата.

Партньори: хамали |хамалски услуги